Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

aynis
19:38
7038 9313
Reposted fromkarahippie karahippie vialaj laj
aynis
19:38
8556 7f70 500
Reposted fromnezavisan nezavisan vialaj laj
aynis
19:37
4026 8e3d
aynis
19:36
aynis
19:35
aynis
19:34
aynis
19:32
5533 0347 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation

August 19 2018

aynis
11:48
Udawanie orgazmu jest smutne, frustrujące, ale stosunkowo łatwe. Szczęścia nie poudajesz. Zdradzi cię mgiełka tęsknoty za nim obecna na tęczówce oka. Zdradzą cię łzy, które niekontrolowanym strumieniem popłyną, gdy w filmie obraz szczęścia pokażą aktorzy. O braku szczęścia przypomną ci te samotne, ciche minuty przed zaśnięciem, gdy będziesz starała się wymodlić o szczęściu sen.
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream vialexxie lexxie
aynis
11:48
0541 99c2 500
Also "scrolling"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexxie lexxie
aynis
11:45
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik vialexxie lexxie
aynis
11:45
5217 44c8 500
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie

August 18 2018

aynis
20:57
aynis
20:55
aynis
20:54
aynis
20:48
aynis
20:36
... nie istnieje i nie może istnieć żaden taki system etyczny, żaden uniwersalny, spójny wzorzec zachowania, mniej lub bardziej rozwinięty zbiór przykazań... których stosowanie gwarantowałoby człowiekowi pewność słusznego wyboru. Zawsze, prędzej czy później, ale zazwyczaj naprawdę szybko - zawsze stajesz w sytuacji, do której system się nie stosuje, albo też daje sprzeczne zalecenia.
— Jacek Dukaj
Reposted fromultraviolet ultraviolet viamesoute mesoute
aynis
20:36
Powietrze gęste od znaków zapytania powoduje, że wdychasz niepewność. Dławimy się pytaniami nie wypowiadając ich głośno,a później rozczarowanie wywołuje mdłości, bo z nadmiaru ciekawości i braku odwagi, zamiast pytać odpowiadamy sobie przypuszczeniami sami.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamesoute mesoute
aynis
20:35
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream vialexxie lexxie

August 16 2018

aynis
21:27
0495 8d6d 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viayippie yippie
aynis
21:20
Reposted fromdreamadream dreamadream viafilmowy filmowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl