Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

aynis
16:07
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viabomdia bomdia
aynis
16:03
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawolalabym wolalabym
16:03
3969 d300 500

yassmines:

paintingispoetry:

Francois Octave Tassaert, The Cursed Woman, 1859

dam wish I was cursed tf

aynis
12:47
aynis
12:28

October 15 2017

aynis
10:00
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
09:59
2180 6500 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasilence89 silence89
09:58

October 14 2017

12:05
9671 2407 500
Reposted fromcaptainsplat captainsplat viaanne-marie anne-marie

October 09 2017

aynis
13:50
1747 f8d6 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:27
8111 efa0 500
Reposted fromsofincha sofincha viajoannna joannna
aynis
13:25
Czy układam sobie w głowie co powiem? No tak, bardzo. Właściwie na tym opieram jedną-tysięczną promila szansy, że to cokolwiek zmieni. Chociaż wiedząc, że albo się coś czuje, albo się czegoś nie czuje.
— Bitamina
aynis
13:25
9397 82a1
it made me smile
Reposted fromsaku saku viadancingwithaghost dancingwithaghost
aynis
13:21
-Co tam słychać?
-Wszystko w porządku.
-Opisz mi to.
-Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
-Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
Reposted fromrevalie revalie viamesoute mesoute
13:21
2884 6d5c 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 07 2017

aynis
20:27

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viamesoute mesoute
20:25
2496 2c99 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
20:25
2495 bea8
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
20:07
Przyzwyczajasz się do człowieka, a on co? wysiada na następnym przystanku.
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
20:01
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl