Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

aynis
22:53
aynis
22:52
Najpospolitsze "przepraszam” przypomina nieświadomy odruch. Najpopularniejsze “nigdy już więcej” rzadko dożywa miesiąca. “Obiecuję ci” oraz “przysięgam” - one żyją dłużej, czasem rok, czasem kilka lat. “Na zawsze” zawsze jest tylko na trochę lub trochę i ciut dłużej.
— Ignacy Karpowicz, "Ości"
aynis
22:12
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viamefir mefir
aynis
15:33
2857 fa7f 500
Reposted fromtfu tfu viaczoo czoo
aynis
15:30
0918 c213 500
Reposted fromsosna sosna viajethra jethra
aynis
15:30
9201 b5c6
Act normal.
Reposted fromvolldost volldost viajethra jethra
aynis
15:20
5038 8a36 500
Reposted fromparanoiac paranoiac viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 18 2017

aynis
22:32
7028 689c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaabracadabraa abracadabraa
aynis
22:31
9800 be3d
Reposted fromcalifornia-love california-love viabagatela bagatela
aynis
22:23
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viaabracadabraa abracadabraa
18:26
aynis
18:25
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
aynis
18:08
aynis
18:07
aynis
18:07
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
aynis
18:07
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
18:05
aynis
11:22
5354 c190 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamesoute mesoute
aynis
10:55
4261 2797 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viawolalabym wolalabym

September 17 2017

aynis
22:42
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacrambie crambie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl