Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

aynis
14:09
3660 b364
Reposted frommental-cat mental-cat viacudoku cudoku
aynis
13:55
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaarrives arrives
aynis
13:55
Niektórzy ludzie uważają, że luksus jest przeciwieństwem biedy. Ale tak nie jest. Jest przeciwieństwem wulgarności.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viabrzask brzask
aynis
13:55
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viabrzask brzask
aynis
13:55
4826 f490
Reposted fromnezavisan nezavisan viabrzask brzask
aynis
13:55
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabrzask brzask
aynis
13:55
Obietnice nie podlegają zmieniającym się okolicznościom.
— wygrzebane z zeszyciku
Reposted frommankiller mankiller viabrzask brzask
aynis
13:54
aynis
13:54
7924 0149
Reposted fromginsty ginsty viatatuaze tatuaze
aynis
13:54
aynis
13:54
2088 74aa 500
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viamidnightpalace midnightpalace
aynis
13:52
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viajethra jethra
aynis
13:52
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— richard paul evans.
Reposted fromrol rol viajethra jethra
13:51
6223 c435
Reposted frominnocent-whisper innocent-whisper viajethra jethra
aynis
13:44
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viajethra jethra
aynis
13:44
aynis
13:44
Reposted fromgreensky greensky viajethra jethra
aynis
13:43
4603 5e89
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajethra jethra
aynis
13:33
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viateawho teawho
aynis
13:33
9073 164f
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny viasalami salami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl