Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

aynis
21:43
Leczył ją.Każdego dnia.Systematycznie.Skrupulatnie.Z marzeń. Z naiwności. Z miłości. Z szans. Przeżyła.Wyzdrowiała. Ocknęła się. Jest szczęśliwa.
— N.Belcik
aynis
21:42
9756 83ee
Reposted fromsosna sosna viamidnightpalace midnightpalace
aynis
21:41
3698 5013 500
Reposted fromLane Lane viamidnightpalace midnightpalace

November 22 2017

13:34
3909 b48f

November 21 2017

aynis
15:40

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
aynis
15:39
2003 4762
Reposted fromprzemeksic przemeksic viajethra jethra
aynis
15:39
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viajethra jethra
aynis
15:37
4837 1ec6 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa
15:35
3393 08dd 500
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 19 2017

aynis
13:06
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

November 07 2017

aynis
17:39
8088 2164 500
Reposted from777727772 777727772 viashakeme shakeme

November 06 2017

aynis
05:52
1114 5fba 500
aynis
05:51
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viajoannna joannna
aynis
05:51
1488 ee73
Reposted fromsoupdujour soupdujour viajoannna joannna

November 05 2017

16:48
16:46
0687 babe 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamaking-love making-love
aynis
16:46
3876 542b
aynis
16:45
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna viadancingwithaghost dancingwithaghost
aynis
14:37
2963 09a3
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 02 2017

aynis
12:32
3682 e8fa
Reposted fromkarahippie karahippie viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl