Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

aynis
13:39
Nie kupujmy
nieba

na kredyt,

nie planujmy

szczęścia

ni biedy,

nie grajmy w dwa życia jak w kości,

tylko dajmy, dajmy, dajmy się zaskoczyć miłości
— Osiecka
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viacudoku cudoku
aynis
13:37
9942 cc93 500
Reposted fromMiziou Miziou vialexxie lexxie
aynis
13:37
7567 67c3
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabrzask brzask
aynis
13:37
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze viabrzask brzask
13:36
13:23
1380 d87a 500
Reposted fromjovialdictator jovialdictator viabrzask brzask

March 24 2017

22:08
2225 8b62
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell
aynis
22:07
7757 1ddd 500
Reposted fromfungi fungi viamuviell muviell
aynis
22:07
Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas od przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska. 
— "Radio Armageddon" (Jakub Żulczyk)
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viaguerriera guerriera
aynis
22:06
Reposted fromposzum poszum viajethra jethra
aynis
22:06
Reposted fromFlau Flau viamuviell muviell
aynis
22:04
Reposted fromFlau Flau vialexxie lexxie
aynis
22:04
2059 b9ce 500
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie vialexxie lexxie
aynis
22:04
aynis
22:04

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka vialexxie lexxie
aynis
14:09
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
aynis
14:09
9064 632b 500
Reposted fromoll oll viasilence89 silence89
aynis
14:09
Nie osądzaj nikogo, dopóki nie staniesz przy jego kowadle i nie popracujesz jego młotem.
— Rick Riordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
aynis
14:05
Moje serce to jest muzyk,
który zwiał z orkiestry,
bo nie z każdym lubi grać.
Żaden mu maestro
nie potrafi rady dać.

Moje serce to jest muzyk
improwizujący,
co ma własny styl i rytm,
ale gdy gorąco kocha,
wtedy gra jak nikt.
— Wojciech Młynarski
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

March 23 2017

aynis
21:07
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromSTYLTE STYLTE viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl