Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

aynis
14:19
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
aynis
14:19
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart vianezavisan nezavisan
aynis
14:17
Ten gatunek sam się prosi o wymarcie XD
Reposted fromnezavisan nezavisan
14:17
5511 69f6
Reposted fromidiod idiod vianezavisan nezavisan
aynis
14:14

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

June 15 2017

11:56
0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viajoannna joannna
aynis
11:56
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viacats cats
aynis
11:51
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawolalabym wolalabym
aynis
11:50
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina Prozaca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
aynis
11:50
Reposted fromgruetze gruetze viawolalabym wolalabym

June 14 2017

aynis
18:39
18:39
2633 f644 500

serious:

your name still echoes in my head

aynis
11:32
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacytaty cytaty
11:31
1394 0b15
Reposted fromtwice twice viacudoku cudoku
aynis
11:30
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viacudoku cudoku

June 13 2017

aynis
21:31
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty
aynis
21:31
2097 81df
aynis
21:28
Reposted fromnoticeable noticeable viaayati ayati
aynis
15:16
0931 5a64 500
Reposted fromtfu tfu viaczoo czoo
aynis
14:23
8242 3dff
Reposted fromoll oll viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl