Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

aynis
17:16
1113 de02 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viajethra jethra
aynis
17:15
powiedz mi
Reposted frommajkey majkey viajethra jethra
aynis
17:15
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viajethra jethra
aynis
17:15
0996 ee4a
Reposted fromtichga tichga viajethra jethra
aynis
17:15
7435 02ee 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1966
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajethra jethra
17:14
2245 cefc
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viajethra jethra
aynis
17:14
2050 f6a9 500
Reposted fromseverine severine viaslomiak slomiak
aynis
17:14
5111 415c
Reposted fromkarahippie karahippie
aynis
17:14
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
17:12
6315 2038
Reposted fromamatore amatore viasilence89 silence89
17:12
aynis
17:12
1439 b8b3
Reposted fromniewychowana niewychowana viasilence89 silence89

June 18 2017

aynis
20:40

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl vianezavisan nezavisan
aynis
20:40
0667 3164 500
Reposted fromoll oll vianezavisan nezavisan
aynis
20:40

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem vianezavisan nezavisan
aynis
20:38
0062 ea8a
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vianezavisan nezavisan
aynis
20:37
3680 6d83 500
Reposted fromuoun uoun vialexxie lexxie
aynis
20:32
2920 5d7f 500
Reposted fromkelu kelu viafullmoon fullmoon
aynis
20:32
3824 3f55
aynis
14:19
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl