Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

aynis
14:20
6367 45b8 500
Reposted frompixielark pixielark viajoannna joannna
aynis
14:20
6367 45b8 500
Reposted frompixielark pixielark viajoannna joannna
aynis
14:19
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
aynis
14:16
Kraków. Miasto Poezji.
Reposted fromszszsz szszsz viaczoo czoo
aynis
14:05
Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromwaflova waflova viapkz451 pkz451
aynis
14:02
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viapkz451 pkz451
aynis
12:54
6817 82e6 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaczoo czoo

August 10 2017

aynis
21:35
aynis
21:26
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się taki jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
— tereseek.soup.io
aynis
21:22
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaromantycznosc romantycznosc
21:22
6464 041e 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viasadporn sadporn
aynis
21:21
aynis
21:20
Znasz to uczucie, że jesteś w jakimś miejscu i pytasz sam siebie, co tu robisz? Ze mną jest tak cały czas, skręca mnie, żeby sobie pójść. Z każdego miejsca, w którym jestem, do innego. To nie ma końca.
— Etgar Keret
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viapoppyseed poppyseed
aynis
21:19
6197 e379
Reposted fromsosna sosna vialaj laj
aynis
21:18
Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vialaj laj
aynis
21:17
Reposted fromjohn-d john-d vialaj laj
aynis
21:15
4267 86a4
Reposted fromoutoflove outoflove vialaj laj
aynis
21:13
1465 c739
true story bro!
aynis
21:09
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
aynis
16:01
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamikmikmik mikmikmik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl