Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

aynis
23:06
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vianezavisan nezavisan
23:05
7303 ffbc
Reposted fromrenious renious vianezavisan nezavisan
aynis
23:05
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny vianezavisan nezavisan
aynis
22:53
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasziiiz sziiiz
aynis
22:52
5667 1bdd 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasziiiz sziiiz
aynis
22:52
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasziiiz sziiiz
aynis
22:52
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasziiiz sziiiz
22:50
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasziiiz sziiiz
aynis
22:48
3077 fd95 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
aynis
22:44

Kim są ci wszyscy ludzie, którzy pojawiają się w naszym życiu, domagając się naszej uwagi, miłości, a potem nagle odchodzą? 

— Bernard Minier
aynis
22:42
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafearoflove fearoflove
aynis
22:42
2785 7210 500
Reposted frommeem meem viafearoflove fearoflove
aynis
22:42
Nieproporcjonalnie wiele rzeczy nas dotyczy, które mało nas obchodzą. 
— Happysad
aynis
22:41

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel viafearoflove fearoflove
aynis
22:41
14:40
3182 48c5 500
Reposted fromtayfun tayfun viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 13 2017

23:06
aynis
22:50
Reposted fromkjn kjn viamuviell muviell
aynis
22:50
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreenhazel greenhazel
22:47
Jeżeli krzyczysz o małych problemach, rozejrzyj się. Może ktoś właśnie mówi o ogromnym bólu szeptem.
— (via dametaswift)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl