Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2018

aynis
21:10
7375 44ae 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
aynis
21:10
7374 c382 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
aynis
20:56
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viaarrives arrives
aynis
20:56
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarrives arrives
20:56
7151 2ecd
Reposted fromdivi divi viafapchlupfap fapchlupfap
aynis
14:44
aynis
14:41
aynis
11:28
5315 3a55 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viapoppyseed poppyseed
aynis
11:25
6638 c90a 500
a Tobie jak idzie gra w bingo?
Reposted fromoll oll viapoppyseed poppyseed

October 03 2018

aynis
13:08
1800 6de5 500
Reposted fromstroschek stroschek vialaj laj
aynis
13:08
2319 d5a6
Reposted fromgplyr gplyr vialaj laj

October 02 2018

aynis
17:14
2774 63f1 500
Kradzione z telegrama.
aynis
17:14
aynis
17:14
aynis
17:04
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viasoko soko
aynis
16:23
5219 85c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
aynis
16:21
6679 9229 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vialexxie lexxie

September 30 2018

aynis
14:44
Reposted fromoopsiak oopsiak viapastelowe pastelowe
aynis
13:03
aynis
13:02
4824 1bd5 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasadporn sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...