Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2018

aynis
13:02
2871 e483
aynis
12:58
3289 1621
Reposted fromtichga tichga viadancingwithaghost dancingwithaghost
aynis
12:58
8593 a8ae 500
aynis
12:58
3238 186b 500
aynis
12:58
3235 ec87 500
aynis
12:57
aynis
12:54
3546 6f9b 500
Reposted fromnezavisan nezavisan
aynis
12:50
1713 9a67 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viawosq wosq
aynis
12:49
1707 38a3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialexxie lexxie
aynis
12:49
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
12:48
8287 df4d 500

shesmydulcinea:

Arkhip Ivanovich Kuindzhi, Waves

Reposted fromamberwaves amberwaves viawosq wosq
aynis
12:48

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawosq wosq
aynis
12:46
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra

September 29 2018

aynis
10:08
2592 0294 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viamhsa mhsa
aynis
09:17
Buntować się przeciw wam? A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez formy i konstrukcji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazł.
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viajointskurwysyn jointskurwysyn
aynis
09:10
2996 6114
Reposted frompastelowe pastelowe
09:05
3265 4378 500

absolutely-not-the-madonna:

First day at school, Gaza, Palestine.

this is the most important thing right now.

Don’t look at anything else for a second.

Reposted fromMistress92 Mistress92 vialexxie lexxie
aynis
09:05
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
aynis
09:05

September 28 2018

aynis
16:44
Nie rozumiem was. Jesteście tacy inteligentni, a jak tylko człowiek zechce zrobić coś tak zwyczajnego jak zgon, to wszyscy się dziwią. Co za ludzie!
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl